Blogg

Hur många kalorier bränner man per dag?

Det kan vara bra att veta hur många kalorier man bränner per dag om man är normalaktiv. Det är ett värde att utgå ifrån, särskilt om man man vill räkna ut en kaloriminskning för att gå ner i vikt. 

Hur många kalorier bränner man per dag utan träning – normalvärden?

Är man normalaktiv i sin vardag så gör man av med ungefär 2 000 kcal om dagen. Detta är beräknat på en kvinna i 18-30 års ålder. För män är förbrukningen högre, ca 2 500 kcal om dagen. Förbränningen avtar något med åldern. Mellan 30-61 års ålder kan man dra ner intaget med ca 200 kcal per dag. 

Hur många kalorier ska man bränna per dag?

Det optimala är att förbränna precis det man får i sig i kalorimängd, och bibehålla en konstant vikt. Man kan räkna ut sin normalförbränning i relation till kön, ålder, vikt och aktivitetsnivå och lyssna till sin kropp. När man ansträngt sig extra en dag blir man också mera hungrig och äter kanske något extra, men om man mest vilat blir man inte lika hungrig. 

Vad man förbränner per dag varierar mellan individer. Det spelar roll om du är ung eller äldre, om du är man eller kvinna, hur mycket du väger, hur mycket muskelmassa du har och hur aktiv du är. För en normalaktiv person så räkna med vikten multiplicerat med mellan 33 och 37,5 kcal per dag. Den lägre variabeln för kvinnor och den högre för män. 

I vila är förbränningen lägre. Basalmetabolismen, en slags grundämnesomsättning för förbrukning under vila på en dag kan beräknas, i kcal:

(10 x vikt i kg) + (6,25 x längd i cm) – (5 x ålder i år) – 161 (för kvinna) + (5 för man)

Minskat kaloriintag eller ökad träning

Hur många kalorier bränner man per dag med träning? Och hur mycket måste man minska sitt kaloriintag per dag för att minska i vikt? Båda sätten ger minskad vikt på sikt. Det hela handlar alltid om att förbränna mer än man får i sig.

Man kan välja att minska sitt dagliga intag av kalorier eller äta som vanligt och gå en powerwalk om dagen istället. Ju mer träning desto mer kalorier går det åt. Vill man se till hälsoeffekten är det att föredra att öka sin aktivitet istället för att minska sitt kaloriintag.

Att gå 10 000 steg utspritt över dagen får räknas som strax över normalaktivitet och förbränner ett par hundra kcal extra. Att ta en powerwalk och få upp pulsen genom att raskt gå ca 7 km, ger en extra förbränning på minst det dubbla.