Blogg

Hur många kön finns det?

De senaste åren har det pratats mycket om könstillhörighet. För många är det svårt att tänka sig att det kan finnas fler än två kön bland människor, eftersom det traditionellt enbart pratats om män och kvinnor. Men hur många kön finns det egentligen? Har de som envist hävdar att det bara finns två kön en poäng, eller är denna grupp helt ute och cyklar? 

Hur många biologiska kön finns det? 

Den som hävdar att biologin enbart tillåter två kön har vissa luckor i kunskapspusslet. Människor kan ha olika uppsättningar av kromosomer, inte bara de kända XX eller XY. Hur många biologiska kön finns det då? Ja, detta är svårt att svara på. Faktum är att det finns människor som föds med flera könskromosomer än två. Och det händer också att det uppstår andra kombinationer av könskromosomer än de kända. 

Hur många kön finns det i världen?

Vi vet nu att uppsättningen av könskromosomer kan variera för olika människor. Utöver dessa biologiska aspekter finns det självklart psykologiska delar gällande detta med kön. Det är faktiskt så att oavsett vilka könskromosomer man har kan människan uppleva sig tillhöra vilket kön som helst. Och i verkliga livet är det främst den upplevda könstillhörigheten som spelar roll.

Hur många kön finns det i världen? är med andra ord en fråga som är väldigt tudelad att svara på. Vid en förlossning fastställs en könstillhörighet för varje barn. Då står valet enbart mellan pojke och flicka, och denna tillhörighet baseras enbart på vilket fysiskt kön bebisen uppvisar. Transsexuella och intersexuella kan komma att behöva ändra sin könstillhörighet senare i livet, om de upplever sig tillhöra ett annat kön än det fastställda. Detta görs då via en ansökan till Rättsliga rådet.