Kändisar

TV4 Kalla fakta – Med Göran Lambertz

Den före detta justitiekanslern Göran Lambertz blev anklagad av en ung kvinna och blev häktad för sannolika skäl för våldtäkt. Hon har berättat att händelsen ska ha ägt rum på julafton och har i media framförallt TV 4 Kalla fakta delat med sig av sin version av det inträffade.

Göran Lambertz som tidigare var toppjurist har delgivit sin version om händelserna kring anklagelserna och hävdar att kvinnan ljugit.

TV4 Kalla fakta

Redan efter två veckor blir ärendet nerlagt efter att den samlade bedömningen enligt kammaråklagare mynnade ut i att det inte fanns tillräckligt med bevisning för en fällande dom. Efter att utredningen blivit nerlagd kallar Lambertz kvinnan för bedragerska och att hon har manipulerat bevismaterial. Dessutom anser han att kvinnan tagit initiativ till samlaget.

Kvinnan & Göran Lambertz

Kvinnan å andra sidan har berättat att hon inte givit samtycke. Förutom hennes berättelse finns även ljud- och videoinspelningar samt sms-konversationer från julaftonskvällen. I TV4 Kalla fakta Göran Lambertz ger det sammantagna bevismaterialet uttryck för en annan version, jämfört med det Lambertz har berättat.

De hade en nära relation

Bakgrunden är att kvinnan inte haft en pappa sedan han gått bort tidigt. Därför har Lambertz varit som en styvpappa enligt kvinnan och haft en oerhört viktigt roll i hennes liv.