Blogg

Hur många världsdelar finns det?

Beroende på var du bor kan du ha lärt dig att det finns sju, sex, fem eller till och med fyra världsdelar (kontinenter) på jorden. Detta beror på att det inte finns några officiella kriterier för att bestämma antalet kontinenter.

Jordens yta är uppdelad i två typer av skorpa, kontinental och oceanisk, och i 14 stora tektoniska plattor. En kontinent definieras som ”ett stort, sammanhängande landområde på jorden”. Medan landmassornas position på kontinentalskorpan kan användas för att bestämma kontinenter, så påverkar geopolitiska faktorer också deras avgränsning.

Hur många olika världsdelar finns det, med svenska mått mätt?

I Sverige brukar vi räkna med att det finns sju kontinenter eller världsdelar på jorden, här uppräknat från den största till den minsta: 

 1. Asien
 2. Afrika
 3. Nordamerika
 4. Sydamerika
 5. Antarktis
 6. Europa
 7. Australien

I vissa andra länder räknas dock Nordamerika och Sydamerika som en enda kontinent som helt enkelt kallas Amerika, eftersom de två landmassorna endast är åtskilda av den mänskligt skapade Panamakanalen. En del geografer listar istället (eller dessutom) Europa och Asien som en enda världsdel som kallas Eurasien.

Hur många världsdelar finns det i Europa?

En del tycker kanske att detta är en konstig eller rent utav fånig fråga. Vore det inte mer relevant att fråga “hur många länder finns det i Europa”? Men faktum är att rubrikens fråga är lite klurig.

Om man skiljer på Europa och Asien, som två olika kontinenter så finns det en del länder som ligger delvis i Europa och delvis i Asien. Då blir ju svaret att det finns två världsdelar i Europa. Men, Europa är ju en världsdel i sig. Det går inte riktigt ihop. Då blir det nog enklare att räkna med Eurasien som en enda världsdel som omfattar både Europa och Asien.

Detta är de länder som ligger både i Europa och Asien:

 • Ryssland
 • Kazakstan
 • Turkiet
 • Azerbajdzjan
 • Georgien

En ny världsdel?

Är alltså “sju” det bestående svaret på frågan “hur många världsdelar finns det?” Nej, det visar sig att en del faktiskt räknar med att det finns åtta kontinenter på planeten jorden. Jag vet vad du tänker: ”Men vi har utforskat hela planeten! Hur kan en annan kontinent plötsligt dyka upp?” 

Tja, denna nya kontinent, kallad Zeelandia eller nyzeeländska kontinenten, har faktiskt funnits åtminstone delvis synlig hela tiden. Tills för 60-85 miljoner år sedan var den en del av den australiska kontinenten. Fram till för drygt 20 miljoner år sedan var den dock helt täckt av havet. Idag är det endast Nya Zeeland och Nya Kaledonien som ligger ovanför vattenytan.